Naam | omschrijving

Recoverine antistoffen

Methode

LIA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

1 x per week

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

<3,5 neg; 3,5-5,0 grens; >5,0 pos (IU/ml)

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.