Naam | omschrijving

PLA2R antistoffen

Ziektebeeld

Organisme

Methode

ELISA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

< 1 RU/ml

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.