Naam | omschrijving

Pariëtale cel antistoffen

Methode

IIF

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

Geen