Naam | omschrijving

Pariëtale cel antistoffen

Ziektebeeld

Organisme

Methode

IIF

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

Geen