Naam | omschrijving
MuSK antistoffen

Methode

IIF

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

Onderzoeksduur

4 weken

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.

Dagelijks transport via Medische Microbiologie mogelijk, monsters voor 14.00 uur afleveren.