Naam | omschrijving
MuSK antistoffen

Methode

IIF

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

1x per 2 weken

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.