Naam | omschrijving
MOG antistoffen

Methode

IIF

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.