Naam | omschrijving
Mitochondriën antistoffen

Methode

LIA en IIF

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Indien positief titratie.