Naam | omschrijving

LGI1 en Caspr2 antistoffen

Methode

IIF

Monstermateriaal

Serum en/of liquor

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol) en/of steriele buis

Frequentie

1 x per week

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Bij voorkeur serum insturen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.