Naam | omschrijving
KIT D816V DNA mutatie

Methode

Monstermateriaal

Zie opmerkingen

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

0,76-1,33 E/ml

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.

EDTA-bloed na afdraaien: niet invriezen

Op vrijdag is het insturen van EDTA-bloed voor dit onderzoek niet mogelijk