Naam | omschrijving
IA2 antistoffen

Methode

Antistofbepaling
ELISA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

Wekelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

<10 neg; >=10 pos (IU/ml)

Opmerkingen

Indien <12 jaar en anti-GAD65 is negatief, dan aanvullend anti-IA2