Naam | omschrijving
Huid antistoffen

Methode

IIF en ELISA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

1x per 2 weken

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Betreft anti-basaalmembraam en -intercellulaire ruimte.

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.