Naam | omschrijving
HTLV I-II (serologie)

Methode

Antistofbepaling
CLIA

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarden

HTLV I/II

<1.0 {S/CO}, negatief

>=1.0 {S/CO}, positief

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.