Naam | omschrijving
HLA-DQ2/DQ8 typering

Methode

PCR

Monstermateriaal

EDTA-bloed

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA)

Frequentie

Wekelijks

Onderzoeksduur

3 dagen

Referentiewaarde

N.v.t

Opmerkingen

Geen