Naam | omschrijving
HLA klasse I/II antistoffen

Methode

ALBIA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Indien positief identificatie HLA klasse I en/of HLA klasse II

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.