Naam | omschrijving
HIT antistoffen

Methode

LFT

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Indien LFT positief bevestiging met HIPAA ELISA