Naam | omschrijving
Ganglioside (GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b) antistoffen

Methode

ELISA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

Wekelijks

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

IgG/IgM <0,2/0,3 neg; 0,2/0,3-0,5 grens; >1,0 pos (deltaOD)

Opmerkingen

Betreft IgM en IgG bepaling.

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.