Naam | omschrijving
Gladspier antistoffen

Methode

IIF

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerking

Indien positief titratie