Naam | omschrijving

Directe antiglobuline test (DAT) (Synoniem= Directe Coombs)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Vision

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA, paars)

Bewaarcondities

72 uur bij 4°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 uur na ontvangst

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

Wijze van insturen: 1 buis EDTA-bloed met naam, geboortedatum en patiëntennummer erop vermeld Let op: een barcodesticker zonder patiëntgegevens wordt niet geaccepteerd Datum en afnametijd vermelden op aanvraagformulier en paraaf van degene die het afgenomen heeft