Naam | omschrijving

Delta antigeen

Ziektebeeld

Organisme

Methode

antistofbepaling, Enzyme-linked Immunosorbent assay (ELISA)

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

niet aantoonbaar

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.