Naam | omschrijving
Bloedgroep/Rhesus (*uitgevoerd bij KCHL, zie www.KCHL.nl)

Methode

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bewaarcondities

Frequentie

Onderzoeksduur

5 dagen

Referentiewaarde

Wordt uitgevoerd door KCHL, zie link bij opmerking

Opmerkingen

Website KCHL  https://www.kchl.nl/