Naam | omschrijving

ANCA-PR3

Methode

FEIA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

<2 neg; 2-3 grens; >3 pos

Opmerking

Geen