Naam | omschrijving

ANA screen

Methode

IIF (HEp-2)

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Titer: < 100

Opmerking

Indien positief, dan volgt een titratie in de verdunningen 1:100, 1:320 en 1:1000. Indien titer ≥1:320 dan wordt ENA-screen en anti-dsDNA bepaald.