Naam | omschrijving

AMPA-receptor antistoffen

Methode

IIF

Monstermateriaal

Serum en/of liquor

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol) en/of liquor

Frequentie

1 x per week

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

Negatief

Opmerking

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.