Naam | omschrijving

ADAMTS13 antistoffen

Methode

ELISA

Monstermateriaal

Citraat-plasma

Afnamemateriaal

Bloedbuis (citraat)

Bewaarcondities

Zie opmerkingen

Frequentie

1 x per week

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.
Direct na afname binnen 1 uur afgifte op laboratorium. Bij vertraging direct na afname afdraaien (15 min. 2500xg) opslaan en transport bij -20°C. Opsturen: maandag tm donderdag.