Naam | omschrijving

ADAMTS13 activiteit

Methode

IIF

Monstermateriaal

Citraat-plasma

Afnamemateriaal

Bloedbuis (citraat)

Bewaarcondities

Zie opmerkingen

Frequentie

1 x per week

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

Niet aantoonbaar

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.
Let op:
Gaarne voor de regio Tilburg alleen bloed voor dit onderzoek afnemen op ETZ locatie Elisabeth
Direct na afname naar LMMI brengen en melden aan balie. (niet afnemen met dezelfde naald waarmee heparine-bloed is afgenomen) Direct na afname binnen 1 uur afgifte op laboratorium. Bij vertraging direct na afname afdraaien (15 min. 2500xg) opslaan en transport bij -20°C. Alleen Maandag t/m donderdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur aanbieden.