Infectieserologie

Luesserologie

De verwekker van Lues of Syfilis is Treponema pallidum. Na één tot twee weken worden serologische reacties positief.

Serologisch onderzoek/immunoblot

Treponema bepalingen:

 • Treponema: screeningstest
 • FTA/absorptie (alleen bij congenitale Lues)
 • Lues immunoblot

Niet –treponemale bepaling (cardiolipine):

 • RPR: Een test om  een actieve infectie vast te stellen en om het effect van de therapie te vervolgen. Na adequate behandeling zal deze meestal negatief of laag positief worden.
 RPRLues-immunoblotTreponema screeningtest
AntigeenCardiolipine vlokkingAntigeen-eiwitten (al dan niet recombinant)T. pallidum
Chem immunoassay (CLIA)
Specificiteit (- t/m ++)+/-+++
Positieve reactie na infectie1-2 weken3 weken2-3 weken
Daling na therapieSterkGeringGering

Congenitale Lues:

Voor congenitale Lues wordt serum van neonaat en moeder ingestuurd voor FTA-IgM-bepaling.

Neuro Lues:

Bloed en liquor (bij voorkeur van de zelfde datum, zeker binnen een week) wordt TP-screen bepaald.

 Afname: stolbloed

Antistreptolysine titer (AST), anti-Dnase (ADB)

Een verhoogde  AST/ADB wordt in het serum na een infectie met ß-hemolytische streptokokken groep A, C en G gevonden. De bepaling is van belang als men denkt aan complicaties van deze infectie, zoals acute reuma, acute glomerulonefritis, enz.. Het titerverloop is dan belangrijk en niet het eenmalig terugvinden van een verhoogde AST.

Een AST tot 200 IE/ml en een ADB tot 300 IE/ml is als normaal te beschouwen.

Afname: stolbloed.

Helicobacter pylori

Infectie van Helicobacter pylori leidt tot vorming van specifieke IgG -antilichamen. De IgG wordt aangetoond met een kwantitatieve  ELISA-test om de infectie aan te tonen en om het effect van de behandeling na te gaan. Een goede indicatie voor genezing na behandeling is een meer dan 50% terugval van de titer (in NAE) na 3-6 maanden. Eerder dan 6 maanden na eradicatie bepalen van de titer is niet zinvol.

Afname: stolbloed

Borrelia burgfdorferi (lyme disease)

Omdat het zeer moeilijk is spirocheten te isoleren uit huidwondjes, bloed en liquor wordt de diagnose van Lyme disease gesteld door antilichamen in het serum van patiënten aan te tonen m.b.v. een ELISA-test (IgG) en/of PCR. In geval van positieve ELISA, erythema chronica migrans (ECM) en een zeer recente tekenbeet wordt ook immunoblot IgG en IgM bepaald.

Afname: stolbloed

Mycoplasma pneumoniae

Een geslacht van bacteriën, dat zich onderscheid door het ontbreken van een celwand en veroorzaker van primaire atypische pneumonie.

Mycoplasma pneumoniae is dan ook niet met gangbare kweekmethoden aan te tonen en wordt daarom serologisch bevestigd.

Afname: stolbloed

Coxiella burnetii (Q-koorts), Chlamydia psittaci (Ornitose/Psittacose)

Een geslacht van bacteriën, dat zich onderscheid door het ontbreken van een celwand en veroorzaker van systematische infecties en longinfecties

Coxiella burnetii en Chlamydia psittaci zijn dan ook niet met gangbare kweekmethoden aan te tonen en wordt daarom serologisch bevestigd.

N.B. voor Q-koorts ook PCR beschikbaar

Afname: Stolbloed

Reactieve arthritis

De volgende testen worden bepaald:

 • AST/ADB
 • Borrelia IgG/IgM
 • HPV B19
 • Yersinia

Afname: stolbloed

Exantheem

 • AST/ADB
 • Parvo IgG/IgM
 • Lues TP-screen en RPR

Afname: stolbloed

Hersenzenuwprotocol

Bij klinische gegevens:

 • Plotselinge doofheid
 • Bell’s palsy
 • Acute vertigo
 • Nervus facialis parese
 • De volgende testen worden bepaald:
  • Lues TP-sreen en RPR
  • VZV IgG/IgM
  • HSV IgG/IgM
  • Borrelia IgG/IgM
  • Onder 25 jaar EBV IgG/IgM

Afname: stolbloed

SOA

De volgende testen worden bepaald:

 • HIV
 • HBs-Ag
 • Anti-HBc
 • Anti-Hbs
 • HCV
 • Lues TP-screen en RPR

Afname: stolbloed

IUVD:

De volgende testen worden bepaald:

 • CMV IgG/IgM
 • Lues TP-screen en RPR
 • Rubella IgG/IgM
 • Toxoplasmose IgG/IgM
 • Parvo IgG/IgM
 • VZV IgG/IgM

Afname: stolbloed

Pericarditis/myocarditis:

De volgende testen worden bepaald:

 • CMV IgG/IgM
 • EBV IgG/IgM
 • Mycoplasma pneumoniae IgG/IgM
 • Legionella IgG/IgM
 • Toxoplasmose IgG/IgM

Afname: stolbloed