Diagnostiek gravida

Streptococcen groep B/Listeria monotogenis/Escherischia coli

Onderzoek op hemolytische streptokokken groep B, Listeria monocytogenes en Escherischia coli bij zwangeren ter preventie van invasieve infecties bij het kind post partum vooral bij langdurig gebroken vliezen en premature kinderen.

Aanbevolen wordt te screenen bij zwangeren:

Bij 24-32 weken indien:

 • Perinatale infectie in anamnese
 • Meerlingenzwangerschap

Partus prematurus in de anamnese en/of cerclage

Durante partu bij:

 • Koorts
 • Meer dan 24 uur gebroken vliezen
 • Dreigende partus prematurus

Afname: Met een transwab introïtus vaginae en vervolgens buitenzijde anus uitstrijken.

Een isolaat van Streptococcus groep B wordt doorgebeld naar de kraamafdeling/behandelend arts door de analist.
Een isolaat van Listeria wordt door de arts-microbioloog doorgebeld naar de behandelen arts.

Infectie pre-/perinataal:

Infecties pre°/perinataal* 
(Mogelijk) schadelijkOnschadelijk
Viraal
Rubellavirus°Epstein Barr virus
Cytomegalievirus°/*Adenovirus
Herpes simplex virus*Rhinovirus
Varicella Zostervirus°/*Hepatitis A virus
Hepatitis B virus*Hepatitis E-virus
Hepatitis C virus*Dengue virus
Coxsackie B virus/Echo virus*Rota virus
Humaan Immunodef. Virus (HIV)*Corona virus
Parvo B19 virus°Influenza virus
Polio virus*Parainfluenzae virus
Humaan Papilloma virus*Bof virus
Mazelenvirus (Rubeola)°HHV6
Molluscum contagiosum
Resp. Sync. Virus
Mazelen virus
Gele koorts virus
Bacterieel
Lues° (Treponema pallidum)Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia trachomatis*Chlamydia pneumoniae
Escherichia coli*Streptococcus pneumoniae
Streptococcus agalactiae (B)*Haemophilus influenzae
Listeria monocytogenes*Vibrio cholera
Staphylococcus aureus*Shigella
Neisseria gonorrhoeae*Yersinia
Streptococcus pyogenes (A)*Legionella
Salmonella*anaërobe bacteriën
Bordetella*Chlamydia psittaci
Borrelia°Rickettsia
Mycobacterium tuberculosis
Parasitair
Toxoplasmosis°enterale parasieten
Plasmodium°Filariasis
(Leishmania)Babesia
TrepanosomaPneumocystis
Trichomonas
Schimmels
Candida*Aspergillus
dermatofyten
Cryptococcus
Histoplasma

Intra-uterine vruchtdood (IUVD)

Onderzoek bij IUVD:

 • Rubella IgG/IgM
 • Cytomegalievirus  IgG/IgM
 • Parvo B19 virus IgG/IgM
 • Lues TPPA (evt. FTA IgM)
 • Toxoplasma IgG/IgM
 • VZV IgG/IgM (Elisa)