Het afnemen van huidschilfers voor Scabiës.

  • Trek handschoenen aan
  • Zoek naar een plekje op de aangedane huid waarvan makkelijk huidschilfers afgenomen kunnen worden
  • Schraap met het mesje/objectglaasje over de aangedane huid en vang daarbij de loskomende huidschilfers op in het potje zonder hierbij de huid te laten bloeden. Houd tijdens het schrapen de scherpe kant tegenovergesteld van de schraaprichting zodat verwonding vermeden wordt
  • Doe het mesje / objectglaasje in daartoe bestemde naaldenbeker
  • Trek de handschoenen uit en desinfecteer de handen met handenalcohol
  • Voorzie het potje van patiëntengegevens van de juiste patiënt
  • Breng het materiaal met aanvraag naar de medische microbiologie of stuur het materiaal op per post volgens de opstuurprocedure.