Pus/wondvocht insturen voor microbiologisch onderzoek.

Doel

Het opzuigen van pus of wondvocht voor microbiologisch onderzoek.

Benodigd materiaal

 • Onsteriele handschoenen
 • Steriele spuit met steriele afsluitdop of steriele container

Werkwijze

 • Trek onsteriele handschoenen aan
 • Zuig op een steriele wijze m.b.v. een spuit pus of wondvocht op
 • Sluit de spuit af met een steriele dop
 • Trek de handschoenen uit en desinfecteer de handen met handalcohol
 • Voorzie de afgesloten spuit of steriele container van  patiëntengegevens van de juiste patiënt
 • Breng of verzend het materiaal naar de medische microbiologie

Algemene opmerkingen

 • Neem de kweek bij voorkeur af tijdens de wondverzorging en dan meteen nadat het verband verwijderd is
 • Bij een diepe wond kan het zinvol zijn om ook een anaerobe kweek aan te vragen
 • Gebruik nooit een naald om wondvocht of pus uit een open wond op te zuigen. Dit vanwege kans op beschadiging van de wond én het gevaar voor een prikaccident.

Complicaties

 • Onbetrouwbare kweekuitslag door contaminatie met huidflora door op onsteriele wijze te werken.