Ooguitstrijk insturen voor microbiologisch onderzoek.

Doel

Het verkrijgen van oogvocht voor microbiologisch onderzoek.

Benodigd materiaal

 • onsteriele handschoenen
 • Amphia & ZorgSaam: eSwab met roze dop
 • Bravis ziekenhuis: eSwab met blauwe dop (kleine wattenstok); zie ook transportprocedure en bewaarcondities Medische Microbiologie

Werkwijze

 • Handen desinfecteren met handalcohol
 • Trek (indien nodig) onsteriele handschoenen aan
 • Laat de patiënt met open ogen naar boven kijken
 • Trek het onderste ooglid iets naar beneden zodat de conjunctiva goed zichtbaar wordt
 • Houd het bovenste ooglid naar boven vast
 • Waarschuw patiënt wat er gaat gebeuren, zodat deze niet gaat knipperen
 • Haal de wattenstok uit de verpakking en schuif voorzichtig over de conjunctiva van de oorzijde naar de neus toe. Zorg dat de wimpers niet geraakt worden; anders nieuwe eSwab nemen en handeling opnieuw uitvoeren
 • Trek (indien gedragen) de handschoenen uit en desinfecteer de handen
 • Voorzie de ooguitstrijk van patiëntengegevens van de juiste patiënt
 • Breng of verzend de ooguitstrijk naar de medische microbiologie

Algemene opmerkingen

 • Binnen de ooglidranden blijven.
 • Wimpers en ooglidranden mogen niet aangeraakt worden met de wattenstok omdat deze de wattenstok onsteriel maken en zo de kweekuitslag kunnen beïnvloeden.

Complicaties

 • Onbetrouwbare kweekuitslag door aanraken wimpers en of ooglidranden

NB: voor Acanthamoeba PCR corneaschraapsel afnemen (schraapsel in minimale hoeveelheid fysiologisch zout opvangen, eventueel lensvloeistof insturen).