Van iedere MRSA-PCR wordt ook een MRSA kweek ingezet.

Belangrijk: Voor MRSA-PCR kunnen de gewone eSwabs gebruikt worden.

Op alle kweekstokken zit een etiket. Vermeld hierop naam en geboortedatum en de plaats waar de kweek is afgenomen (keel, neus, perineum, en evt. wond)

Voor MRSA PCR

  • Per locatie (keel, neus, perineum of wond) wordt een eSwab gebruikt.

Keel:

  • Strijk met de eSwab achter in de keel langs de keelwand.

Neus:

  • Strijk de eSwab met ronddraaiende beweging langs de binnenzijde van beide neusvleugels.
  • NB: de bacterie komt meestal voor in het neuspeutergebied, dus niet diep in de neus steken.

Perineum:

  • Strijk met de eSwab over de huid rondom de kringspier

Voor de BRMO kweek

Rectum (anus):

  • Steek de eSwab voorzichtig een klein stukje in het rectum (de anus) om de kweek af te nemen

Let op:
Als een patiënt wordt overgenomen vanuit een buitenlands ziekenhuis wordt ook een BRMO kweek uitgevoerd. In het Bravis ziekenhuis wordt bovendien een BRMO PCR uitgevoerd.

Nadere uitleg MRSA/BRMO en Buitenland Screening

  • ESBL: onderzoek gericht op Extended Spectrum Beta Lactamase producerende Gramnegatieve Staven.
  • BRMO: onderzoek gericht op Bijzonder Resistente Gramnegatieve Staven. Dit is een verzamelnaam voor alle bijzonder resistente Gramnegatieve Staven zoals ESBL’s, carbapenemase producerende Gramnegatieve Staven (op basis van onder andere KPC, OXA 48, VIM en NDM genen) en overige resistente stammen op basis van de criteria van de landelijke Werkgroep Infectiepreventie (WIP).
  • Buitenland Screening: onderzoek wordt uitgevoerd op alle relevante Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) inclusief ESBL en MRSA, afhankelijk van de plaats waar het materiaal is afgenomen. Neus: MRSA. Keel, perineum/rectum/anus: MRSA, BRMO. Overige materialen (bijvoorbeeld wond, sputum): MRSA en BRMO.

Zie ook oa. deze pagina van het RIVM voor meer info.