Keeluitstrijk insturen voor microbiologisch onderzoek.

Doel

Het afnemen van keelvocht voor microbiologisch onderzoek.

Benodigd materiaal

 • Onsteriele handschoenen
 • spatel
 • eSwab

Werkwijze

 • Desinfecteer de handen met handalcohol.
 • Trek (indien nodig) onsteriele handschoenen aan.
 • Volg de gebruiksaanwijzing eSwab (zie ook algemene opmerkingen)
 • Laat de patiënt de mond openen.
 • Druk zo nodig met een spatel de tong omlaag.
 • Strijk met de eSwab langs de keelboog.
 • Trek (indien gedragen) de handschoenen uit en desinfecteer de handen.
 • Voorzie de buis van patiëntengegevens van de juiste patiënt.
 • Breng of verzend de buis naar de medische microbiologie

Algemene opmerkingen

 • Neem geen keeluitstrijk af vlak na eten of drinken.

Complicaties

 • Braakneigingen