Feces insturen voor microbiologisch onderzoek.

Doel

Het opvangen en insturen van feces voor microbiologisch onderzoek.

Benodigd materiaal

  • Onsteriele handschoenen
  • Onsteriel fecespotje (met lepeltje)

Werkwijze

  • Trek de handschoenen aan
  • Doe met het lepeltje voldoende (maar ook niet te veel) feces in het potje
  • Sluit het potje goed af
  • Trek de handschoenen uit en desinfecteer de handen met handenalcohol
  • Voorzie het potje van patiëntengegevens van de juiste patiënt
  • Breng of verzend het materiaal met aanvraag naar de afdeling medische microbiologie.

Algemene opmerkingen

  • Belangrijk is om de klinische gegevens en wel of geen antibioticagebruik te vermelden.