Naam | omschrijving
Melkerskoorts

Uitgevoerde bepalingen

Opmerkingen
Ziektebeeld kenmerkend voor Leptospira hardjo.