Naam | omschrijving
GAD65

Methode

Antistofbepaling, Enzyme-linked Immunosorbent assay (ELISA)

Monstermateriaal

Bloed (EDTA)
Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA)
Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarconditie

4°C – 25°C

Frequentie

1x per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerking

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.

 

Anti-GAD65:

<10 [IU]/mL, negatief

>= 10 [IU]/mL, positief

 

Indien <12 jaar en GAD65: negatief, <10 [IU]/mL dan wordt IA2 bepaald