Naam | omschrijving

VGCC kanalen (Voltage Gated Calcium)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Radio-immuno-assay

Monstermateriaal

liquor
stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed) en/of Liquor

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.