Naam | omschrijving

Varicella-zostervirus (VZV) (PCR, liquor)

Ziektebeeld

Organisme

humaan herpes virus 3 (VZV)

Methode

Polymerase Chain Reaction (kwalitatief)

Monstermateriaal

liquor

Afnamemateriaal

Buis (liquor)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen VZV DNA aangetoond

Opmerkingen