Naam | omschrijving

Urethra man/vrouw, kweek (pathogene micro-organismen)

Ziektebeeld

Organisme

Pathogene micro-organismen

Methode

kweek op bacteriën, gisten, schimmels

Monstermateriaal

uitstrijk (urethra)

Afnamemateriaal

e-Swab

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van pathogene micro-organismen wordt er een gevoeligheidsbepaling ingezet  Als extra onderzoek aanvraagbaar:  Actinomyces spp. Mycobacteriën Nocardia spp.