Naam | omschrijving

Tubulair basaal membraan

Ziektebeeld

Organisme

Methode

immuunfluorescentie

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

1x per 2 weken

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.