Naam | omschrijving

Tubulair basaal membraan

Ziektebeeld

Organisme

Methode

immuunfluorescentie

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

1x per 2 weken

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

uitgevoerd door: Sanquin, Plesmanlaan 125, 1066 CX AMSTERDAM. 020-5123173 Dagelijks transport via Medische Microbiologie mogelijk, monsters voor 14.00 uur afleveren Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.