Naam | omschrijving

Trombocyten (direct)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bewaarcondities

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

uitgevoerd door: Sanquin, Plesmanlaan 125, 1066 CX AMSTERDAM.