Naam | omschrijving

Trichomonas vaginalis (PCR, urine)

Ziektebeeld

Organisme

Trichomonas vaginalis

Methode

Polymerase Chain Reaction (kwalitatief)

Monstermateriaal

urine

Afnamemateriaal

Container

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Trichomonas vaginalis DNA aangetoond

Opmerkingen