Naam | omschrijving

Treponema pallidum (Lues PCR, Liquor of vocht)

Ziektebeeld

Organisme

Treponema pallidum

Methode

Polymerase Chain Reaction (kwalitatief)

Monstermateriaal

liquor
vocht

Afnamemateriaal

Buis (liquor)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen T.pallidum DNA aangetoond

Opmerkingen