Naam | omschrijving

TPHA (serologie)

Ziektebeeld

Organisme

Treponema pallidum

Methode

antistofbepaling, chemiluminescentie (CLIA)

Monstermateriaal

liquor
stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

Bij een positieve TPHA: toevoeging van bepaling (RPR) om te bepalen of het een recente infectie is.