Naam | omschrijving

Thermoactinomyces vulgaris (specifieke IgG antistoffen)

Ziektebeeld

Organisme

Thermoactinomyces vulgaris

Methode

Fluoro Enzym Immuno Assay

Monstermateriaal

bloed EDTA
stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA, paars) of Bloedbuis (stolbloed, oranje)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Thermoactinomyces vulgaris: <40 mg/l.

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.