Naam | omschrijving

Streptococcus pneumoniae (Pneumococcen PCR, liquor, vocht of weefsel)

Ziektebeeld

Organisme

Streptococcus pneumoniae

Methode

Polymerase Chain Reaction (kwalitatief)

Monstermateriaal

liquor
vocht
weefsel

Afnamemateriaal

Steriele buis

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen S.pneumoniae DNA aangetoond

Opmerkingen