Naam | omschrijving

Sperma antistoffen (vrouw)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

Referentiewaarde

Opmerkingen

Uitgevoerd door: Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek Postbus 9101 6500 HB Nijmegen Huispostnummer 815   T 024-3614777