Naam | omschrijving

Sperma antistoffen (man)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

Referentiewaarde

Opmerkingen

Uitgevoerd door: AMC, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam. 020-5663090