Naam | omschrijving

Selectiviteitsindex

Ziektebeeld

Organisme

Methode

nefelometrie

Monstermateriaal

stolbloed (serum)
urine (24-uurs)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

<= 0,20

Opmerkingen

Deze index is een maat voor de selectiviteit van de nieren. Gemeten worden de concentraties van transferrine en IgG in serum en urine. Daarmee wordt de relatieve klaring van IgG ten opzichte van transferrine uitgerekend. uitgevoerd door: Jeroen Bosch Ziekenhuis, KCHL, Postbus 90153, 5200 ME ‘s-Hertogenbosch 073-5532764