Naam | omschrijving
SARS

Ziektebeelden

Methode

PCR en Serologie

Monstermateriaal

PCR: nasopharynxwat (eSwab), neusspoelsel, sputum
Serologie: stolbloed

Bewaarcondities

Koelkast (2-8ºC)

Opmerkingen

Onderzoek wordt uitbesteed.