Naam | omschrijving

RPR (Treponema pallidum)

Ziektebeeld

Organisme

Treponema pallidum

Methode

antistofbepaling, agglutinatietest

Monstermateriaal

liquor
stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.