Naam | omschrijving

RPR (Treponema pallidum)

Ziektebeeld

Organisme

Treponema pallidum

Methode

antistofbepaling, agglutinatietest

Monstermateriaal

liquor
stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen