Naam | omschrijving

Puumala-virus (serologie)

Ziektebeeld

Organisme

Puumula virus

Methode

antistofbepaling

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt uitgevoerd door Erasmus MC, Unit klinische virologie, ISO 15189 geaccrediteerd: nr. M109. Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.